מחקר בפריון
           

מחקר הוא כלי חשוב בקידום טיפולי פיריון והבנת מנגנוני אי פריון.

אני עוסקת במחקר פעיל ביחידה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי רבין וכן במכון וויצמן למדע.

מחקרי מתמקדים בחיזוי תגובה לטיפול, התאמת שיטות אבחון חדשות ומחקר חדשני על ירידה ברמות טוסטסטרון וההשפעות שלה על גופינו.

מאמרים מדעיים שפירסמתי

1. Hong SH, Maghen L, Kenigsbcerg S, Teichert AM, Rammeloo AW, Shlush E, Szaraz P, Pereira S, Lulat A, Xiao R, et al.: Ontogeny of human umbilical cord perivascular cells: molecular and fate potential changes during gestation. Stem Cells Dev 2013, 22:2425-2439.

2. Lazer T, Dar S, Shlush E, Al Kudmani BS, Quach K, Sojecki A, Glass K, Sharma P, Baratz A, Librach CL: Comparison of IVF Outcomes between Minimal Stimulation and High-Dose Stimulation for Patients with Poor Ovarian Reserve. Int J Reprod Med 2014, 2014:581451.

3. Gat I, Shlush E, Quach K, Librach CL: The continuum of high ovarian response: a rational approach to the management of high responder patient subgroups. Syst Biol Reprod Med 2015, 61:336-344.

4. Maghen L*, Shlush E*, Gat I, Filice M, Barretto T, Jarvi K, Lo K, Gauthier-Fisher AS, Librach CL: Human umbilical perivascular cells: a novel source of MSCs to support testicular niche regeneration. Reproduction 2016. *Equal contribution

5. Shlush E, Maghen L, Swanson S, Kenigsberg S, Moskovtsev S, Barretto T, Gauthier-Fisher A, Librach CL: In vitro generation of Sertoli-like and haploid spermatid-like cells from human umbilical cord perivascular cells. Stem Cell Res Ther 2017, 8:37.